Đại lý Tf88 – Tham gia chia sẽ lợi nhuận nhận đến 55% hoa hồng 2022

đại lý tf88

Đăng ký đại lý Tf88 hôm nay có cơ hội nhận đến 55% hoa hồng lợi nhuận mỗi tháng sau khi trừ qua chi phí. Cơ hội kiếm hàng tỷ đồng mỗi tháng cùng nhà cái Tf88 hôm nay!

KẾ HOẠCH CHIẾT KHÂU HOA HỒNG

●Tỷ lệ % hoa hồng được tính dựa trên tổng số tiền thua cược của các thành viên hàng tháng của Đại lý tại TF.com và số lượng thành viên hoạt động trong từng giai đoạn trong tháng.
●Phần trăm hoa hồng của đại lý sẽ được dựa vào tổng doanh thu từ tất cả các khách hàng của đại lý đang cược tại TF.com và thỏa mãn những điều kiện để nhận thanh toán Hoa hồng.
●Với 55% hoa hồng cho đại lý, Lợi nhuận hoa hồng sẽ dựa vào 55% và được tính trên tổng số tiền thua cược của các thành viên tham gia đặt cược tại Công ty TF.com. ( tổng tiền thua cược sau khi trừ mọi chi phí ) sẽ là tổng số tiền hoa hồng của đại lý được nhận.
●Với ít nhất 05 thành viên có hoạt động động trong tháng (Nếu số thành viên hoạt động ít hơn 05 sẽ không được tính hoa hồng) thì đại lý sẽ có cơ hội nhận được hoa hồng từ TF.com. Phần trăm hoa hồng tăng hay giảm sẽ phụ thuộc vào số lượng thành viên hoạt động và số tiền thua cược của các thành viên trong tháng.
●Nếu tài khoản đại lý có lợi nhuận hoa hồng là số âm trong tháng (lợi nhuận âm: là số tiền nợ của đại lý với Công ty) thì số tiền âm đó sẽ được chuyển sang những tháng tiếp theo để khấu trừ cho đến hết thì đại lý mới được tiếp tục nhận tiền hoa hồng.
●Tất cả các thành viên đại lý phải thanh toán chi phí.
    + Phí gửi rút tiền của ngân hàng.
    + Phí tiền thưởng khách nhận.
    + Phí dịch vụ hệ thống trò chơi. (thanh toán trả nhà cung cấp dịch vụ).

CÔNG THỨC TÍNH TIỀN HOA HỒNG ĐẠI LÝ TF.COM

Lợi nhuận ròng = ( Tổng tiền thắng/thua x 90% ) – Tiền thưởng – ( Phí giao dịch ngân hàng x 1% ).
=>Trong đó: Tổng tiền thắng/thua = Tổng tiền đặt cược – Tổng tiền thanh toán
Phí giao dịch ngân hàng: (phí nạp tiền + phí rút tiền)*1%
Tiền hoa hồng = Lợi nhuận ròng x Tỷ lệ % hoa hồng tương ứng.

Ví dụ 1:Đại lí A đạt lợi nhuận hoa hồng trong tháng là 40%

-Tổng tiền khách thua:

10.150.000

-Tổng tiền khách nạp trong tháng:

19.000.000

-Tổng tiền khách rút trong tháng:

8.000.000

-Tổng thưởng khách nhận trong tháng:

850.000

-Phí giao dịch ngân hàng((tiền nạp+tiền rút)*1%):

270.000

=> Lợi nhuận ròng=

(10.150.000*90%)-850.000-270.000=8.015.000

=> Tiền hoa hồng=

8.015.000*40%=3.206.000

Ví dụ 2:Đại lí B đạt lợi nhuận hoa hồng trong tháng là 55%

-Tổng tiền khách thua:

4.200.000.000

-Tổng tiền khách nạp trong tháng:

6.300.000.000

-Tổng tiền khách rút trong tháng:

1.850.000.000

-Tổng thưởng khách nhận trong tháng:

250.000.000

-Phí giao dịch ngân hàng((tiền nạp+tiền rút)*1%):

81.500.000

=> Lợi nhuận ròng=

(4.200.000.000*90%)-250.000.000-81.500.000=3.448.500.000

=> Tiền hoa hồng=

3.448.500.000*55%=1.896.675.000

THU NHẬP 10% HOA HỒNG ĐẠI LÝ TUYẾN DƯỚI.

1.Tính từ tổng tiền thua của các thành viên tham gia cược.
2.10% hoa hồng từ các đại lý tuyến dưới của mình. ( khi giới thiệu thành viên thường khi đã đăng ký tài khoản dưới mã đại lý (đại lý A) của mình. Thành viên đó đăng ký và trở thành đại lý (đại lý B). Đại lý A sẽ được nhận 10% hoa hồng trên tổng tiền hoa hồng đại lý B được nhận, với điều kiện Đại lý A tháng đó cũng phải có tiền hoa hồng.
Ví dụ:
Đại lý của bạn Đại lý A -> bạn giới thiệu 1 người nào đó làm đại lý của TF.com (Đại lý B)
Thu nhập của đại lý A trong tháng = 10,000 VND.
Tiền hoa hồng của Đại lý B trong tháng = 20,000 VND
⇨Đại lý A sẽ được nhận 10% hoa hồng từ Đại lý B: 10% x 20,000 = 2000 VND
Tổng thu nhập Đại lý A sẽ được nhận: 10,000 + 2000 = 12,000 VND

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

●Tiền hoa hồng sẽ được thanh toán vào ngày 10 hàng tháng.
●Tiền hoa hồng sẽ được thanh toán VND.
●Tiền hoa hồng hàng tháng sẽ được chốt tổng kết và chốt vào ngày 5 hàng tháng và hệ thống sẽ cập tiền hoa hồng vào tài khoản của đại lý trên TF.com vào ngày 10 hàng tháng. Từ ngày 10 trở đi đại lý có thể thực hiện lệnh rút tiền về tài khoản.
●TF.com có quyền thay đổi hoặc chỉnh sửa về tỷ lệ phần trăm hoa hồng mà chúng tôi cho là phù hợp.
●TF.com có quyền thay đổi hoặc chỉnh sửa các điều khoản bên trên hoặc thêm bất kỳ điều khoản nào trong trường hợp cần thiết.

Điều Khoản và Điều Kiện

1.Để đủ điều kiện xét duyệt hoa hồng đại lý phải có số lượng thành viên từ 5 thành viên hoạt động trở lên. (Thành viên có tham gia cược tại trang web TF.com). Nếu trong tháng đại lý không đủ 5 thành viên hoạt động trở lên tháng đó đại lý sẽ không được nhận tiền hoa hồng.
2.Trong tháng lợi nhuận ròng hoa hồng là số âm thì số tiền âm đó sẽ được khấu trừ và chuyển sang những tháng tiếp theo cho đến khi lợi nhuận ròng là số dương. Đại lý sẽ được nhận tiền hoa hồng.
3.Tài khoản đại lý không được tham gia chơi, cá cược như tài khoản thành viên.
4.Tiền hoa hồng hàng tháng sẽ được chốt tổng kết và chốt vào ngày 5 hàng tháng và hệ thống sẽ cập tiền hoa hồng vào tài khoản của đại lý trên TF.com vào ngày 10 hàng tháng. Từ ngày 10 trở đi đại lý có thể thực hiện lệnh rút tiền về tài khoản.
5.Ngoài yêu cầu về số lượng thành viên hoạt động. Công ty có tiêu chuẩn đánh giá chất lượng thành viên mà đại lý mang lại ( tiền gửi, chỉ số cá cược, chỉ số gian lận,v v v v….) Để đánh giá chất lượng thành viên. Nếu thành viên tuyến dưới của đại lý không đủ các tiểu chuẩn chất lượng hay không đạt được yêu cầu tối thiểu của đại lý. Công ty sẽ không thanh toán tiền hoa hồng.
6.Đại lý không được phép can thiệp vào hoạt động của thành viên tuyến dưới, Trong trường hợp vị phạm, quyền đại lý sẽ bị hủy bỏ và tiền hoa hồng sẽ bị khóa tài khoản.
7.Đại lý không được phép tạo nhiều tài khoản thành viên đăng ký tuyến dưới để đáp ứng đủ số lượng thành viên hoạt động.
8.Đại Lý không được phép can thiệp vào hoạt động của thành viên tuyến dưới, trong trường hợp vi phạm, quyền đại lý sẽ bị huỷ bỏ và tiền hoa hồng sẽ bị khoá. Không được phép có những hành vi như dưới đây:
●Tạo nhiều tài khoản thành viên đăng ký tuyến dưới để đáp ứng đủ số lượng thành viên tích cực.
●Can thiệp vào hành vi cá cược của tuyến dưới.
●Quản lý thành viên ngoại tuyến đang hoạt động.
9.Tài khoản đại lý không được sử dụng chung các thiết bị bao gồm thiết bị điện tử, Trùng thiết bị IP với tài khoản thành viên tuyến dưới của mình. Những tài khoản thành viên tuyến dưới trùng thiết bị IP và thiết bị điện tử với tài khoản đại lý sẽ không được tính vào tiền hoa hồng của đại lý.
10.Nếu phát hiện thành viên hoạt động dưới quyền đại lý có hành vi, vi phạm các nguyên tắc của chúng tôi, TF có quyền từ chối thanh toán hoa hồng và đồng thơi sẽ tạm ngưng hủy bỏ quyền lợi đại lý. Khóa tài khoản đại lý vĩnh viễn.
●Quản lý thành viên ngoại tuyến đang hoạt động.

Quyền và nghĩa vụ của Đại Lý

Đại lý được phép đăng ký hoặc sử dụng tên miền giống hoặc tương tự như tên của TF.com, hoặc bất kỳ tên nào khác được hiểu là có liên quan đến tên của TF.com.
Đại lý được phép đăng ký hoặc sử đụng bất kỳ từ khoá, cụm từ tìm kiếm hoặc các từ định danh khác giống hoặc tương tự với thương hiệu của TF.com để sử dụng trong bất kỳ công cụ tìm kiếm, cổng mạng, dịch vụ quảng cáo, dịch vụ tìm kiếm và trung gian khác như không được phép đăng ký hoặc sử dụng “TF.com” và các từ khoá khác trên trang web của đối tác hoặc các công cụ quảng cáo khác giống hoặc tương tự với bất kỳ thương hiệu thương mại nào của TF.com.
Đại lý sẽ không thể được hưởng hoa hồng từ những giao dịch gian lận đã biết hoặc đã có sự nghi ngờ. Nếu có hành vi gian lận được coi là có chủ ý hoặc không chủ ý, TF.com có quyền khấu trừ hoặc huỷ bỏ hoa hồng cho giao dịch đó, đồng thời đóng băng tài khoản thành viên vi phạm và đóng băng tài khoản đại lý nếu phát hiện đại lý có can thiệp hay có bất kỳ hành vi bình thường.
Đại lý trong quá trình hợp tác cần luôn quảng bá nội dung và hình ảnh của TF.com, trong trường hợp còn trong quá trình hợp tác mà ngừng quảng bá TF.com, sẽ được coi là đơn phương chấm dứt thoả thuận hợp tác.
Đại lý sẽ có trách nhiệm và quyền hạn của mình để quảng bá TF.com nhằm tối đa hoá lợi nhuận của cả hai bên. Đại lý được yêu cầu quảng bá TF.com với hình ảnh tích cực và không vi phạm luật địa phương. TF.com có quyền huỷ hoặc đóng tài khoản nếu thấy bất kỳ vi phạm nào.
Bên B không được phép tiết lộ, phân phối hoặc viết bất kỳ tài liệu nào mà gây nên hình ảnh tiêu cực cho TF.com mà không có sự cho phép bằng văn bản của TF.com.

Mối quan hệ TF.com và Đại lý

TF.com và Đại lý chỉ dựa trên quan hệ đối tác. Thoả thuận này không cấu thành hoặc tạo ra hay thiết lập bất kỳ cơ quan, tổ chức, liên doanh nào. Đại lý không đặt tuyên bố về chính họ hay bất kỳ trang web nào như là đại diện được uỷ quyền bởi TF.com.

Tư Liệu Quảng Cáo

Đại lý phải cập nhật cho TF.com các đường link, hình ảnh quảng cáo mới nhất và đảm bảo rằng luôn được hiển thị trên trang web của Đại lý. Tiền hoa hồng của Đại lý dựa trên việc duy trì quảng cáo cho TF.com. Nếu Đại lý trong thời gian hợp tác, Đại lý giảm hoặc đình chỉ việc quảng bá web TF.com, Đại lý coi như đã đơn phương chấm dứt hợp đồng hợp tác này.

Bảo Mật Thông Tin

Đại lý đồng ý bảo vệ lợi ích của TF.com cũng như bất kỳ nhân viên kinh doanh, người quản lý, nhân viên và đại diện của TF.com ra khỏi bất kỳ trách nhiệm pháp lý, tổn thất, nguy hiểm và chi phí (bao gồm cả phí pháp lý). Mọi vi phạm điều khoản nào trong hợp đồng này đều được xem như chấm dứt hợp đồng.
Đại lý thực hiện các nghĩa vụ theo Hợp Đồng này, bất kỳ thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp do sơ suất hay cố ý của Bên B với hình ảnh quảng cáo, liên kết hoặc các dự án hợp tác của Đại lý sử dụng mà không được phép đều được xem như chấm dứt hợp đồng.

Thông Tin Khác

Khi Đại lý trở thành Đối Tác cấp cao của TF.com, hợp đồng sẽ có hiệu lực từ cho đến khi bên kia thông báo bằng văn bản rằng muốn chấm dứt hợp đồng, trong trường hợp đó hợp đồng sẽ được chấm dứt ngay lập tức. Việc chấm dứt hợp đồng chỉ phụ thuộc vào mong muốn của một trong hai bên, dù bất cứ lý do nào. Trong việc thông báo cho bên kia về việc chấm dứt hợp đồng, e-mail cũng sẽ được coi là một thông báo bằng văn bản và có hiệu lực ngay tức thì.
Ngay sau khi chấm dứt hợp đồng, Đối tác Đại lý phải xoá tất cả các hình ảnh quảng cáo của TF88no1.com ra khỏi trang web của Đại lý và huỷ tất cả các liên kết từ trang web của Đại lý đến Tf88. Tất cả các quyền và ưu đãi được cấp cho Đại lý đến TF88no1.com trước khi hợp đồng này được chấm dứt ngay lập tức. Đại lý cần hoàn lại các tài liệu mật, bao gồm tất cả bản sao cho TF88no1.com, và ngừng sử dụng tất cả các công cụ với thương hiệu TF88no1.com.
Vào bất cứ thời điểm nào, mỗi điều khoản của hợp đồng sẽ luôn được coi là hợp lệ và hợp pháp; nếu có bất kỳ quy định nào của thoả thuận này được coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, điều khoản đó sẽ bị thu hồi và các quy định còn lại sẽ được thi hành. Các điều khoản chỉ nhằm mục đích tiện lợi và không xác định, giới hạn, giải thích hoặc mô tả phạm vi hoặc giới hạn của điều khoản dưới bất kỳ hình thức nào. Việc không có hành động chống lại hành vi, vi phạm của một người hoặc một nhóm người không có nghĩa là Công Ty đã rút lại quyền thực hiện hành vi, vi phạm sau này hoặc tương tự.
TF88no1.com có quyền quyết định cuối cùng và có quyền chỉnh sửa, thay đổi hợp đồng.

(Tf88no1.com)

Leave a Comment